Hans Oranje oprichter van Star Training & Coaching

Waar ik voor sta

Al mijn leven lang zet ik mij in voor mensen die in een benarde positie zitten. Soms ontstaan die problemen door eigen beslissingen, soms ligt de oorzaak buiten de eigen invloedsfeer. Dit geldt ook voor het verlies van werk.

In alle jaren dat ik als trainer/coach bezig ben, heb ik ervaren dat verlies van werk een enorme impact heeft op het welzijn van mensen. Langdurige werkloosheid kan leiden tot het gevoel niet meer nuttig te zijn, je buitengesloten te voelen en financiële onzekerheden. Tijd heelt alle wonden, maar voor werkloosheid geldt dat niet. Hoe langer je aan de kant staat, hoe dieper je wegzakt.

Ook het verliezen van een dierbare, een echtscheiding of eenzaamheid kan zorgen dat je leven, voor kortere of langere tijd, helemaal overhoop ligt. Uiteindelijk gaat het in alle gevallen over perspectief hebben, (weer) een toekomst zien.

Vanuit de samenleving wordt de druk steeds groter om te presteren, perfect te zijn en op een zinvolle manier invulling te geven aan ons leven. We moeten sterk zijn, succesvol en geslaagd. Voor negatieve emoties of gedachten is nauwelijks meer ruimte.

Hoeveel invloed heb je daar eigenlijk op? Hoeveel kun je incasseren en tegelijkertijd blijven geloven dat je goed genoeg bent zoals je bent? Dat je mag zijn wie je wilt zijn? Hoe ga je om met die druk?
Onderzoek wijst uit dat mensen die onder hoge druk staan (stress), moeite hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. Dit kan enorme gevolgen hebben. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving.

Ik wil mensen laten weten dat ze zoveel meer kunnen dan ze zelf voor mogelijk houden. Dat onzekerheid, twijfel, angst en verdriet heel normaal zijn in een mensenleven. Iedereen wordt weleens geconfronteerd met niet vervulde verlangens, verdriet, verlies of gemis. Ik pleit daarom voor een meer menselijke benadering. Waarbij we handelen vanuit compassie. Zonder te oordelen.

Het is tijd voor een Reset – Het is tijd voor Yourself
RESET YOURSELF

Hans Oranje