Reset Yourself – Program

Het nieuwe re-integreren. Krijg (weer) grip op je leven met het Reset Yourself-trainingsprogramma.

Reset Yourself – Program

Re-integratie 2.0

Een baan hebben, werken, erbij horen, ertoe doen… wezenlijke ingrediënten voor een zinvol bestaan. Uitval uit het arbeidsproces betekent vaak dat iemand ook het contact met de maatschappij steeds meer verliest. Langdurige werkeloosheid of uitval door ziekte kan daarom niet alleen fysiek maar ook geestelijk een enorme impact hebben op iemands welzijn, welbevinden en zelfvertrouwen.

 Re-integreren na ziekte of werkeloosheid

Helaas is het niet vanzelfsprekend dat iedereen na (langdurige) werkeloosheid of ziekte weer een (betaalde) baan vindt. Soms spelen hierbij fysieke en/of geestelijke beperkingen een rol, maar vaak ook leeftijd, ervaring en opleiding. Met de juiste begeleiding en oog voor het individu is het echter mogelijk gebleken uiteenlopende belemmeringen duurzaam aan te pakken en van daaruit mensen te laten (re)integreren in het arbeidsproces.

Toekomstperspectief

Star Trainingen en Coaching is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of de maatschappij. Wij prikkelen, confronteren, inspireren, motiveren en bieden mensen handvatten om weer actief deel te gaan uitmaken van de samenleving en het arbeidsproces en daarmee voor zichzelf, zowel zakelijk als privé, een nieuw toekomstperspectief te creëren.

Met het Reset Yourself Program helpen wij  deelnemers om het optimale uit zichzelf te halen en hun potentie ten volle te benutten. En daarmee niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen een betere wereld te creëren. Dat is wat wij noemen: re-integratie 2.0!

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Eerst 100% resetten...

Resultaat behalen en succesvol zijn is slechts 20% een kwestie van kunnen en 80% een kwestie van willen. Diploma’s en vaardigheden zijn niets waard als de juiste ‘mind-set’ ontbreekt. Die gedachte vormt de basis van onze Reset Yourself Training. Een 6-daagse training waarin de mens centraal staat en de focus ligt op bewustwording. Beseffen wat je doet, begrijpen waarom je dat doet en ontdekken wat je kunt doen om dat gedrag te veranderen. Oftewel: een 100% reset! Lees meer over het Reset Yourself Program...

  • Star Trainingen

    Als ik blijf doen wat ik altijd heb gedaan, blijf ik krijgen wat ik altijd heb gekregen.

    Star Trainingen
    Hans Oranje

Hans Oranje oprichter van Star Training & Coaching

Al mijn leven lang zet ik mij in voor mensen die in een benarde positie zitten. Soms ontstaan die problemen door eigen beslissingen, soms ligt de oorzaak buiten de eigen invloedsfeer. Dit geldt ook voor het verlies van werk.

In alle jaren dat ik als trainer/coach bezig ben, heb ik ervaren dat verlies van werk een enorme impact heeft op het welzijn van mensen. Langdurige werkloosheid kan leiden tot het gevoel niet meer nuttig te zijn, je buitengesloten te voelen en financiële onzekerheden. Tijd heelt alle wonden, maar voor werkloosheid geldt dat niet. Hoe langer je aan de kant staat, hoe dieper je wegzakt.

Ik wil mensen laten weten dat ze zoveel meer kunnen dan ze zelf voor mogelijk houden.

Lees meer over Hans Oranje